Dyster fraværsstatistikk viser forskjellene øker

0
846

Det er egentlig ikke grunn til å være spesielt overrasket over den siste undersøkelsen av fravær blant elever i 10.klasse. – Tallene viser med all tydelighet at det er de «svakeste» i samfunnet som faller utenfor, mens de med mest resurser helt fint klarer å tilpasse seg en detaljstyrt og kontrollerende skole. 

Nesten 9000 elever i 10. klasse er borte fra skolen i mer enn 15 dager, og hver sjuende elev på trinnet er borte fra skolen i mer enn tre uker. – Fraværsstatistikken fra Utdanningsdirektoratet viser også at 4 prosent, rundt 2400 elever, på 10. trinn er borte mer enn seks uker.

Les: Maja Lunde sin «perfekte» julestemning blir Hollywood-film

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet undersøkt årsakene til fraværet. Blant annet er det liten forskjell mellom gutter og jenter, mens foresattes utdanningsbakgrunn og inntekt spiller en stor rolle. Elever av foresatte med lav utdanning og lav inntekt er overrepresentert blant elever med høyt skolefravær.

Også elever med rett til spesialpedagogisk hjelp er overrepresentert.

Så i klartekst, de som allerede har minst får også minst ut av den norske skolen.

Les på Helsesjefen: Lovende herpes-vaksine klar for testing på mennesker

Årsak: Ensomhet
Blant elever som er født i Norge av innvandrerforeldre, er fraværet litt lavere enn blant andre elever, mens elever som selv har innvandret, har litt høyere fravær enn andre elever.

Ensomhet oppgis dessuten som den viktigste årsaken til at elever slutter på skolen det første året på videregående.

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser en stor forskjell mellom fylkene. En elev på 10. trinn i Finnmark er i snitt borte ni dager og åtte timer. Det er tre dager mer enn snittet for hele landet. I Trøndelag er elevene i snitt borte seks dager og seks timer.

I Sogn og Fjordane har elevene det laveste fraværet. Der har en elev i snitt fire dager og to timer fravær.

Les på Sporten: Vekk med møkka, storsalg på gang i Tottenham

Plikt til å følge opp
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil innføre en oppfølgingsplikt som skal sørge for at skoler fanger opp fravær så tidlig som mulig.

– Vi jobber nå med hvordan disse elevene kan følges bedre opp. Noen skoler har allerede gode rutiner for å følge opp fravær, men ikke alle har dette på plass. En oppfølgingsplikt vil sørge for at alle skoler skal fange opp fravær så tidlig som mulig, sier Sanner.