Kan lisensordning være veien å gå for Norge?

0
5807
Fotball VM

For omtrent et års tid siden ble det diskutert i politikken om hvorvidt Norge skulle beholde monopolordningen for pengespill med Norsk Tipping som aktør, eller slippe til andre utenlandske spillselskaper gjennom en ny lisensordning. Norge valgte i den omgang å beholde spillmonopolet, men kanskje er det fortsatt verdt å diskutere det videre i avvente av at temaet blir aktuelt i politikken igjen.

En av hovedgrunnene til at diskusjonen oppstod, kom av at våre naboland Danmark og
Sverige hadde tatt diskusjonen i sine egne arenaer ikke så lenge før, og Danmark var først ute med å ta avgjørelsen om å oppløse monopolordningen til fordel for en lisensordning, da de mente det ville være forgjeves å forsøke å bli kvitt spillreklamen fra utlandet, samt at danskenes egne spillevaner tilsa at det var ønske om å tillate alternativer. Lisensordningen kom på plass fordi Danmark mente det var den løsningen som ville gi høyest grad av kontroll over hvilke aktører som fikk tilby sine tjenester til det danske folk, og hvilke krav som ble stilt til de. Sverige fulgte med samme konklusjon ikke lenge etter, og det er andre land i Europa som også har valgt å gå veien med egen lisens, slik som Tsjekkia. Norge sitter så igjen som en avstikker som tviholder på den gamle, konservative løsningen med monopol.

Et av hovedargumentene som brukes for å forsvare det norske spillmonopolet er
grasrotandelen, som er en ordning for at de som spiller via Norsk Tipping kan støtte sine
lokallag, eller idrettslag som de ønsker å gi støtte til, når de spiller. Utbyttet av alt spill hos
Norsk Tipping går enten til grasrotandelen, eller andre veldedige formål og øvrig
beskattning.

Motargumentet til det, er at lisensordningen vil gi Norge anledning til å kreve skatt av de
utenlandske spillselskapene som får tillatelse til å tilby sine produkter i Norge. Som et
eksempel, krever Sverige 18% skatt av spillselskapenes gevinster. Til sammenligning krever England 15% og Danmark krever 20% av spillselskapenes avkastning. Det er ingenting i veien for at Norge med en lisensordning skulle kunne kreve det samme, om ikke mer. Slike skattepenger kan like fult øremerkes for støtte til idrettslag og veldedighet, slik som pengene Norsk Tipping får inn allerede er. De utenlandske spillselskapene demoniseres ofte, og det hevdes ofte at de ikke gir penger til veldedighet slik som Norsk Tipping, og dette er påviselig feil. Det er faktisk vanlig blant de Europeiske spillselskapene å gi deler av sin avkastning til et veldedig formål, slik som kreftforskning. Og med en lisensordning ville slike donasjoner være i tillegg til de skattepengene som kreves inn og deles ut videre til norske idrettsklubber og veldedighetsorganisasjoner. Slik som spill foregår på utenlandske spillselskaper per dags dato, innebærer at opphavslandet (som oftest Malta) tar inn sin skatteandel, mens Norge får ingenting.

Det andre temaet som taes opp mye i diskusjonen er spilleproblemer, og oppfølging av de
som er så uheldige at de pådrar seg spilleproblemer gjennom pengespill. Problemene kan
manifestere seg på mange måter, men fellesnevneren er at de behøver hjelp til å få bukt
med problemet. Her i Norge tar Norsk Tipping for seg noe av det forebyggende arbeidet,
mens organisasjoner som Hjelpelinjen tilbyr hjelp for de som allerede har falt utenfor.
Seriøse spillselskaper i utlandet har på sin side mange verktøy for å hjelpe med både
forebygging og hjelp etter faktumet, som for eksempel avgrensninger og utestengelser.

Fordelen med lisensordning over monopolet i dette tilfellet, er at Norge vil kunne stille
spesifikke krav til hvilke verktøy som må være på plass for å kunne drive i Norge, samt at
hjelpeverktøyene kan sentraliseres på én plass, slik som det er gjort i Danmark og Sverige, hvor du kan utestenge deg selv fra alle spillselskaper med ett enkelt trykk om nødvendig. Et statlig organ som dikterer kvalitetskrav og krever klar kommunikasjon mellom Norge og de utenlandske spillselskapene, vil i større grad også kunne gardere norske spillere mot useriøse aktører på markedet, som ikke har rent mel i posen når de tilbyr nettcasinotjenester til norske kunder. I mangel på at Norge selv utfører kontroll, har man i det minste muligheten til å besøke sider som casinobonuser.nu, hvor forskjellige
nettcasinoer undersøkes nøye, og bedømmes ut ifra deres kvalitetsnivå, sikkerhet,
pålitelighet og brukervennlighet. Om et nettcasino er å finne i deres lister, kan du være
sikker på at de er en seriøs aktør som tar sikkerhet og kvalitet på alvor.

En norsk lisensordning gir med andre ord bedre kontroll til Norge, og bedre muligheter for å få noe igjen fra spillingen som likevel allerede skjer, til tross for forbudene. Det vil bli lettere for Norge å dirigere oppfølging av forebyggende arbeid, og hjelp for de som utvikler
spilleproblemer, som med andre ord fører til økt ivaretagelse av de som allerede spiller
uansett. Lisensordning er soleklart veien å gå fremover.