Her er mottakerne av Artiststipendet 2019

0
652

I dag ble de fem norske artistene som mottar 250 000 kroner hver i Artiststipendet 2019 offentliggjort. 

Til sammen vil dermed 1 250 000 kroner bli delt ut til årets mottakere. Artiststipendet ble for første gang delt ut i 2017. Det er GramArts fond som deler ut Artiststipendet.

– For oss i styret i Stiftelsen GramArts fond er det spennende å se hva slags enorm skaperkraft som bor i norske artister. Samtidig er det krevende å velge ut hvem som skal motta stipend blant såpass mange gode kandidater. I år har styret vurdert hele 112 søknader, og blant disse er det svært mange som fortjener stipend. Vi er glade for at vi derfor i år kan dele ut fem stipender, ett flere enn planlagt. Vi gratulerer hjertelig de fem mottakerne av årets Artiststipend, sier stiftelsens styreleder Christian Wadahl Uhlen.

Les: Adidas går helt Prada

De fem som mottar Artiststipendet for 2019 er:

–          Bendik Giske

–          Malin Pettersen

–          Mette Henriette

–          Martin Miguel Almagro Tonne (Pom Poko)

–          Hans Petter Baarli

 

– De fem stipendmottagerne skiller seg ut ved at de har en tydelig retning med sine prosjekter. Søknadene har klare mål, og de har evnet å formidle viktigheten av sine unike prosjekter. Vi forventer oss derfor mye av årets stipendmottagere. Styret har også tatt hensyn til spredning både når det gjelder sjanger, kjønn og regional plassering. Dette har vært krevende, men vi mener vi har fått til dette på en tilfredsstillende måte, fortsetter Uhlen.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som har opprettet Artiststipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco. Stipendet deles ut årlig, med anslagsvis fire stipender per år.

– Styret ønsker å takke alle som har lagt ned arbeid i sine søknader og sendt de til oss. Vi håper de som ikke får tildeling i denne omgang vil søke igjen neste år, avslutter Uhlen.

Les mer om stipendet på www.artiststipendet.no.