Tre av fire norske youtubere setter aldersgrenser på videoene sine

0
858
Medietilsynet har nå kontrollert 23 youtubere og tv-kanaler for å se om de aldersmerker innholdet sitt i tråd med kravene i loven. Av VGTV, NRK, TV Norge og TV 2 var det VGTVs Youtube-kanal som hadde høyest andel aldersmerket innhold. Foto Pixabay

Det viser en kontroll Medietilsynet har gjort. Aldersmerking er lovpålagt og skal hindre at mindreårige blir eksponert for skadelig innhold. – Vi er godt fornøyd med at en så stor andel av youtuberne tar aldersmerking på alvor, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Krav til aldersmerking av innhold på Youtube-kanaler kom inn i lovverket med virkning fra januar 2019.

Les: Her er mottakerne av Artiststipendet 2019

– Barn og unge bruker betydelig mer tid på Youtube og strømmetjenester enn på tradisjonelle tv-kanaler, viser tall fra Medietilsynets undersøkelse Barn og Medier 2018. De nye reglene gjenspeiler dagens medievaner og er ment å beskytte barn mot skadelig innhold på Youtube på samme måte som i programmer på tv og nett, sier Velsand.

VGTV best av de etablerte aktørene på aldersmerking

Medietilsynet har nå kontrollert 23 youtubere og tv-kanaler for å se om de aldersmerker innholdet sitt i tråd med kravene i loven. Av de kontrollerte youtuberne merker tre av fire videoene med aldersgrense. Av VGTV, NRK, TV Norge og TV 2 var det VGTVs Youtube-kanal som hadde høyest andel aldersmerket innhold.

Medietilsynets har ansvar for å påse at youtubere og tv-kanaler holder seg innenfor regelverket.

– Vi har lagt vekt på å informere og veilede aktørene om det nye regelverket, og vi er glad for at det ser ut til å ha gitt effekt, sier Mari Velsand.

Les på Helsesjefen: Vi har aldri spist mindre sukker enn nå

Medietilsynet ønsker å veilede aktørene

Aktører som ble kontrollert og som ikke hadde aldersmerket innholdet blir i første omgang fulgt opp med veiledning.

– Regelverket er fortsatt ganske nytt, og vi ønsker å gi aktørene mulighet til å sette seg inn i de nye kravene og få på plass aldersmerking. Dersom informasjon og veiledning ikke gir effekt, åpner loven for at brudd kan straffes med advarsler, gebyr og tvangsmulkt, sier Velsand. Les mer om regelverket her.

Reklame i Youtube-videoer skal også merkes

I tillegg til å aldersmerke innholdet, må youtubere merke alle videoer som inneholder reklame. Levende bilder reguleres gjennom regelverket i kringkastingsloven, som Medietilsynet har ansvar for å følge opp. Reklame i tekst eller stillbilder på for eksempel sosiale medier og blogger kontrolleres av Forbrukertilsynet gjennom markedsføringsloven.

Medietilsynet har sammen med Forbrukertilsynet laget en veileder om hvordan kommersielt innhold skal merkes.