161 millioner til musikkfestivaler

0
523
Den festivalen i Vangen i Rogaland er en av festivalene som er nye på musikkfestivalordningen. Her med Dagny i 2019. (Foto: Henriette Lien)

På siste rådsmøte har Kulturrådet fordelt 161 millioner i tilskudd til 160 musikkfestivaler over hele landet. Sju nye festivaler har kommet inn på ordningen.

– I koronaåret 2020 er det gledelig å se at antall søknader – 217 –til ordningen for 2021 er tilnærmet like høyt som tidligere. Dette antallet har steget markant i løpet av den siste tiårsperioden, sier Jan Ole Otnæs, som leder Kulturrådets musikkutvalg for arrangør- og festivalstøtte.  

Se hele vedtakslisten her

– Geografisk og sjangermessig er fordelingen også sammenlignbar med tidligere år. Summen av dette gir håp om at stabiliteten i festivalfeltet vil kunne opprettholdes gjennom den unntakstilstanden vi er inne i – som det er grunn til å anta at vil vare også gjennom festivalåret 2021, sier han.

Les på F7: Verdt 57 milliarder kroner mer mens han ble intervjuet av Bloomberg TV

Det er gitt tilskudd til 160 festivaler for 2021 og tilsagn for 2022 til alle festivaler som avholdes i løpet av første kvartal. Samtidig har ni festivaler med bevilgning for 2020 utsatt sin festival og overført bevilgningen til 2021 grunnet covid-19-situasjonen. Sammenlagt er det dermed 169 festivaler som er klare for gjennomføring med midler fra ordningen i 2021. Sju nye festivaler har fått tilskudd – kun to færre enn for 2020.

De sju nye festivalene som er nye på ordningen er Et helt annet sted i Oslo, Festspillene Helgeland i Nordland, Fredvikafestivalen i Innlandet, Den festivalen i Vangen i Rogaland, Hankøfestivalen i Viken, Ïejmestallebe i Trøndelag og Skral festival i Agder.

En rekke festivaler har fått en økning denne gangen, blant annet Sildajazz, Bergenfest, Festspillene i Elverum, Kongsberg jazzfestival og Márkomeannu.

Tre festivaler faller ut av ordningen. Det gjelder Tons of Rock, Ice Music festival og Orgelfestivalen i Våler i Solør.

Les på Sporten: Utrolig, men sant: Petr Cech og Danny Drinkwater spilte to av hovedrollene i Chelsea-kamp

Festivaler for barn og unge prioritert

– Vi har skjerpet fokuset på festivaler rettet mot barn og unge og denne gruppen får særlig høy uttelling i 2021, sier Otnæs. 

Rabalderfestivalen i Molde, Juba Juba i Trondheim og Miniøya i Oslo er tre rendyrkede festivaler for barn og unge som har fått en betydelig økning. Det har også blitt prioritert forholdsvis flere populærmusikkfestivaler, særlig begrunnet med deres høye andel av unge voksne blant sitt publikum. 

– Likevel ser vi et stort potensial for utvikling av mer dedikerte festivaler for barn og unge. Vi ønsker også å se på mulighetene for å legge bedre til rette for prosjekter med vekt på kulturelt mangfold, sier han. 

Det store antallet søknader dekker hele spekteret fra store, profesjonelle og veletablerte, til små, frivillig drevne og nyetablerte aktører. 

  – Vi legger vekt på mangfold og kvalitet i festivalfeltet som helhet, og at festivalene i størst mulig grad kommer publikum over hele landet til gode, sier Otnæs. 

Fokus på stabilitet

Beslutningen om at Kulturrådet ikke vil kreve tilskudd tilbake for 2020, har bidratt til å få de fleste festivalene på ordningen trygt igjennom året, og bidratt til å opprettholde forutsetningene for videre virksomhet.

Det har vært viktig i denne runden å sikre stabilitet gjennom ustabile tider, og det er ikke lagt opp til gjennomgripende omprioriteringer, eller for mange store utslag i enkeltbevilgninger. 

For å ta høyde for økonomiske endringer som følge av covid-19-situasjonen og gjøre eventuelle midlertidige justeringer for 2022, er det ikke gitt flerårige tilsagn for årene fremover. Unntak fra dette er festivaler som arrangeres i første kvartal 2022.

Fylkesoversikt

FylkeAntall søknaderAntall bevilgninger%
Agder151280 %
Innlandet201365 %
Møre og Romsdal111091 %
Nordland131185 %
Oslo322269 %
Rogaland121083 %
Svalbard11100 %
Troms og Finnmark191790 %
Trøndelag211886 %
Vestfold og Telemark171271 %
Vestland342368 %
Viken221255 %
Sum21716174 %