Kulturnorge slår alarm og farger Norge rødt!

0
574

Regjeringen må videreføre kompensasjonsordningen for for selvstendig næringsdrivende og frilansere frem til koronakrisen faktisk er over!

Regjeringen har merket Norge rødt og stengt landet for tilreisende. For kulturlivet vil den rødfargen kaste skygger langt inn i en usikker fremtid, om regjeringens kompensasjonsordning nå avsluttes. I skyggen står norske musikere og teknikere som var de første til å miste muligheten til å gå på jobb, og som vil være de siste som får begynne igjen.

Onsdag 30. september står et samlet norsk kulturliv foran Stortinget og budskapet er enkelt; Regjeringen må videreføre kompensasjonsordningen frem til koronakrisen er over!

– Arrangementsindustrien opplever tidenes krise og vi menneskene i kulissene står nå helt alene, mens flere av våre kollegaer blir fanget opp av regjeringens krisepakker. Ved å fjerne den direkte støtten til oss selvstendig næringsdrivende risikerer en hel industri å stå igjen uten noe fagkompetanse når krisen er over, sier initiativtaker og profesjonell lysdesigner Magnus Boyd, og legger til:

– Vi sto i store utfordringer med manglende rekruttering og kompetanseflukt allerede før vi ble truffet av tilnærmet full nedstenging den 12. mars, og nå er vi i ferd med å brekke ryggen fullstendig.

Bakgrunn
Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. november 2020. En ordning som ble innført i april til stor lettelse for et kulturliv på randen. Ordningen har truffet godt og sørget for at teknikere og musikere har overlevd koronakrisen frem til nå. Det er derfor kritisk for arrangementsindustrien at regjeringen nå avvikler en ordning som faktisk fungerer.

I Norge har regjeringen valgt å avslutte kompensasjonsordningen til fordel for en foreløpig difus, stimuleringsordning for kulturlivet og eventbransjen. Resultatet blir at mange av de som lever av å lage arrangementer i Norge, nå mister omtrent all inntekt.

Slår alarm med rød markering foran Stortinget og landets kulturbygg

Onsdag 30.09 kl. 12 slår kulturlivet alarm utenfor stortinget. En ellers usynlig bransje som normalt kun står i kulissene vil denne dagen skrangle og bråke med flightcasene (utstyrskasser) i et opptog som går fra Youngstorget til Eidsvolls plass. Det blir appeller og en markering for å få landets beslutningstakere til å snu. Markeringen er en del av den internasjonale #wemakeevents og #redalert som er en bevegelse som har spredd seg fra USA- og til store deler av verden hvor kultur og eventbransjen nå står i de samme problemene som her hjemme.

Samme dag vil RedAlert markere alvoret bransjen nå står i, ved å lyssette kultur og signalbygg over hele landet i rødt fra kl. 20.00 og utover kvelden.

Hvem skal lage festival og idrettsarrangementer når det blir lov igjen?

Statistikk på organisasjonsform for lyd-/lysteknikere etter kartleggingen Kulturrom har gjennomført i samarbeid med Universitetet i Agder viser at kun 25% av alle lyd-/lysteknikere er fast ansatt. De resterende 75% er selvstendig næringsdrivende og er derfor direkte berørt.

Med regjeringens vedtak står mange av menneskene i bransjen nå ved et veiskille; Søke om sosialhjelp, eller skifte bransje. For alle som gleder seg til å gå på festival, idrettsarrangement, konserter og teaterforestillinger når koronakrisen er over, er dette svært dårlig nytt.

Kultur-og underholdningsbransjen består av mennesker med sjelden og spesialisert kompetanse som vi er avhengige av for å gi Norge de store opplevelsene. Kompetanseflukten har allerede begynt, og uten teknikerne blir det ingen arrangementer.

Om ikke regjeringen snur i denne saken vil store deler av kultur og eventbransjen utraderes. Hvem skal da skape arrangementene når samfunnet åpner opp igjen og kulturbyggene skal fylles med opplevelser?

Program onsdag 30. september 2020

11:15
Flightcase tog
Youngstorget til Eidsvolls plass

11:45
Oppstilling på Eidsvolls Plass

12:00
Kunstnerisk innslag og velkommen
Åse Kleveland

12:10
Appell Magnus Boyd – Lysdesigner og initiativtaker

12:15
Appell Anne Cecilie Winther
Oslo Kru

12:20
Appell Ivar Peersen
GramART

12:25
Kunstnerisk innslag
Tora Dahle Aagård

12:30
Appell Artist

12:30
Appell
Stig Gunnar Ringen
Creo

12:35
Appell
Anette Trettebergstuen (AP)

12:38
Appell
Kari Elisabeth Kaski (SV)

12:41
Appell
Hans Christian Gabrielsen (LO)

12:45 Kunstnerisk innslag