Regjeringen foreslår kutt i arbeidsavklaringspenger

0
704

Regjeringen har allerede kuttet i hvor lenge du kan få arbeidsavklaringspenger fra fire til tre år og nå kommer ytterliger kutt, denne gangen i hvor mye penger hver enkelt mottar. – Det som sies som grunnen er å få unge mennesker som har problemer med å komme inn i arbeidslivet raskere i jobb, resultatet er at de som allerede har lite nå vil ha en lønn det ikke går an å leve av. 

Regjeringen har latt seg inspirere at det ytterste høyre og foreslår å kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år.

Forslaget i statsbudsjettet går ut på å redusere minsteytelsen fra 198 000 til 130 000 kroner. Endringen skal bare gjelde mottakere under 25 år, skriver VG.

Les: BBC dekker den nært forestående invasjonen fra Mars

Fortsetter å ta fra de svakeste for å kunne gi til sine rike venner

«Vi tar ned ytelsene for å sette inn tiltak som raskere kan få ungdommene over i utdanning eller arbeid», sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Regjeringen foreslår videre å avvikle ung ufør-tillegget i AAP til alle nye mottakere. Dette gir en samlet innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Pengene skal brukes til å styrke NAVs oppfølging av unge mottakere av AAP.

«I stedet for å sikre folk arbeid og trygghet, kutter regjeringen der det gjør mest vondt. Og de forskjellsbehandler – folk som har lite, skal bli motivert av kutt, mens de rike skal bli motivert av å få mer. Dette øker forskjellene i Norge og vil ikke få Aps støtte», sier sosialpolitisk talsperson Lise Christoffersen i Arbeiderpartiet.

Les på Sporten: Marca: Martin Ødegaard blir historisk

SV: Rammer de svakeste
– Dette kuttet vil gjøre allerede vanskelige liv enda verre, det vil ta håp og mot fra noen av de menneskene som aller mest trenger trygghet for at regningene kan betales, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Hvordan skal man klare seg på 130 000 i året? Det sier seg selv at dette er å sende folk ut i fattigdom. Tettere oppfølging er vel og bra, men det er totalt urimelig at unge syke skal ta hele regninga for det, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han mener at Hauglie glemmer noe helt vesentlig, det mange av de rammede ikke kan klare å komme seg fortere tilbake i arbeid, legger han til.

12 000 under 25
117 000 personer mottar AAP i dag. Rundt 12 000 av dem er under 25 år.

AAP er en ordning for folk som har fått arbeidsevnen redusert med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. Minsteytelsen er i dag på 198 000 kroner. Full ytelse utgjør 66 prosent av inntekten det siste året før sykdommen slo inn eller snittet av inntekten de siste tre årene.

Fra 1. januar ble maksimal stønadsperiode redusert fra fire til tre år.