Halvparten av norske niåringer er på sosiale medier

0
805
Barn og medier 2020 - om sosiale medier: Blant de yngste er TikTok aller mest populært. Av 9-10-åringene er fire av ti på TikTok, og tre av ti på Snapchat. Foto Medietilsynet

51 prosent av niåringene i Norge bruker sosiale medier, viser Medietilsynets nye undersøkelse Barn og Medier 2020. Blant 9-18-åringene totalt er ni av ti på sosiale medier. Snapchat er mest populært, etterfulgt av TikTok og Instagram.

Når barn er på sosiale medier fra så ung alder, er de helt avhengig av både veiledning og grensesetting fra foreldrene sine. Foreldre må engasjere seg, følge med og snakke med barna om nettvett. Det gjelder for eksempel temaer som personvern, deling og hva barna skal gjøre dersom de opplever noe ubehagelig på nett, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Les: To gode venner enige om en deal

TikTok og Snapchat er mest populært blant de yngste

Blant de yngste er TikTok aller mest populært. Av 9-10-åringene er fire av ti på TikTok, og tre av ti på Snapchat.

– Bruken av TikTok har tatt av blant norske barn og unge det siste halvannet året. Da den forrige barn og medier-undersøkelsen ble gjennomført i 2018, var TikTok så lite kjent at vi ikke så behovet for å undersøke bruken. Det viser hvor raskt de unges digitale medievaner endrer seg, og hvor viktig det er å følge utviklingen tett, sier Velsand.

YouTube er den tjenesten som er aller mest brukt blant barn og unge. 95 prosent av 9-18-åringene og 88 prosent i gruppen 9-10 år bruker YouTube.

De unge bruker sosiale medier til å pleie vennskap

Nesten ni av ti av 13-18-åringer har mye kontakt med vennene sine i sosiale medier. Halvparten sier at de møter folk med samme interesser som seg selv, mens nesten fire av ti deler ting som er viktige for dem i sosiale medier.

– Tallene dokumenterer at sosiale medier betyr mye for de unge, og at disse tjenestene i stor grad brukes til å pleie vennskap, sier Velsand.

Det 9-18-åringene gjør aller mest på sosiale medier er å «like» noe. Å dele eller sende en video og lage egne videoer er nest mest populært.

Medietilsynet har utarbeidet råd til foreldre om hvordan de kan snakke med barna sine om sosiale medier. Les rådene her: Foreldretips om sosiale medier.

Les på Sporten: Vil hente Luis Suárez som erstatter for Luis Suárez

Medietilsynet ønsker en nasjonal strategi

Medietilsynet er opptatt av at arbeidet med å utvikle barn og unges kritiske medieforståelse både må styrkes og koordineres.

– Selv om det er mange positive sider med digital aktivitet, er det også betydelige utfordringer. Det gjelder digital mobbing, kommersielt press, kroppspress og eksponering for skadelig innhold. Medietilsynet mener det er på tide med en nasjonal strategi på området barn og medier. Mange aktører bidrar i arbeidet med å trygge barn og unge på nett, og vi mener det er viktig at denne viktige innsatsen samordnes for å få størst effekt, sier Velsand.

Omfattende undersøkelse om norske barn og unges mediehverdag

Medietilsynet har siden 2006 samlet inn data om barn og unges mediehverdag annethvert år gjennom Barn og medier-undersøkelsen. I årets undersøkelse har cirka 3400 9-18-åringer fra 51 skoler over hele landet deltatt.

– Barn og medier-undersøkelsen gjør at Medietilsynet kan følge utviklingen i de unges medievaner over tid. Denne innsikten er uvurderlig i arbeidet med å styrke den kritiske medieforståelsen hos barn og unge, sier Mari Velsand.

Medietilsynet legger frem første delrapport fra Barn og medier 2020 tirsdag 11. februar på Mesh i Oslo i anledning den internasjonale «Safer Internet Day». Arrangementet strømmes. 

Barn og unge på sosiale medier

 • 90 prosent av 9-18-åringene er på sosiale medier
 • 51 prosent av 9-åringene bruker ett eller flere sosiale medier
 • Fra barna er 13 år er tilnærmet alle på sosiale medier
 • 80 prosent av 9-18-åringene bruker Snapchat
 • 65 prosent av 9-18-åringene bruker TikTok
 • 65 prosent av 9-18-åringene bruker Instagram
 • 51 prosent av 9-18-åringene bruker Facebook
 • 95 prosent av 9-18-åringene bruker YouTube
 • 78 prosent «liker» noe i sosiale medier minst ukentlig
 • 58 prosent deler eller sender en video på TikTok, Snapchat eller Instagram minst ukentlig
 • 52 prosent deler et bilde eller en video i en lukket eller privat gruppe minst ukentlig
 • 49 prosent deler et bilde eller en video hvor ansiktet vises minst ukentlig
 • 49 prosent kommenterer på noe i sosiale medier minst ukentlig
 • 48 prosent lager sin egen video på Snapchat, TikTok eller Instagram minst ukentlig
 • 13 prosent deler et bilde eller en video åpent i sosiale medier minst ukentlig