Krise for skolen, det er rett og slett dødskjedelig

0
1326

Hver eneste år gjennomføres en undersøkelse for skolen som skal finne ut av hvordan norsk ungdom har det på skolen. – De aller fleste sier det er helt ok og de oppfører seg bra, men forskerne bak undersøkelsen ser at flere skulker, flere kjeder seg og flere trives mindre godt. 

I flere år har forskere rapportert at ungdom blir mer og mer skikkelige, men de siste par årene har denne trenden flatet ut. – Det at folk oppfører seg er ikke nødvendigvis et tegn på at de har det bra.

Les: Tidenes «putekino» Klovn følger opp med «Klovn The Final»

Leder Anders Bakken ved Ungdatasenteret på Oslo Met påpeker i forbindelse med undersøkelsen at et segment i ungdomsgruppa ser ut til å ha lavere terskel for å begå regelbrudd og tøye grenser.

«Noen av utviklingstrekkene vi har sett de siste årene, ser ut til å forsterke seg. Det er en utfordring å knytte det til bakenforliggende årsaker, men vi ser at det sammenfaller litt med at flere ungdommer bruker cannabis og utfører ungdomskriminalitet, og at flere er blitt utsatt for vold» .

Bedre ungdom får en stadig dårligere og kjedeligere skole

Endringen har vært gradvis de siste tre fire årene, det har vært en jevn nedgang i skoletrivsel. «Det er litt flere som ikke trives, og som kjeder seg, skulker og gruer seg. Vi ser også en nedgang i tiden ungdom bruker på skolen. Det er flere indikatorer som tyder på at det er en endring i ungdoms relasjon til skolene»

Selv om rundt seks av ti på ungdomstrinnet og videregående sier de trives på skolen, er det 8–9 prosent som ikke trives. Andelen som trives, har blitt noe lavere hvert år siden 2012.

Les på Sporten: Daniel Sturridge selvskreven på topp, men ikke i Liverpool

Kan snakke en på speed i søvn

Varsellampene burde lyse hos Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner når så mange som 7 av 10 synes skolen er kjedelig, men når han er en av verdens tørreste personer burde vi kanskje lete andre steder etter spenning.

Skolen er nå en fullt ut integrert høyreskole som har fokus på kontroll og rapporter istedenfor tillit og personlig utvikling. Fraværgrensen er et eksempel på dette sammen på jaget om karakterer og mestring.

«Det kommer ikke til å skje noe, regjeringen kommer bare til å sitte å se på at det skolen gradvis forvitrer»

Samtidig kjeder både gutter og jenter seg i større grad. Rundt sju av ti mener skolen er kjedelig. Dette gjelder for flere på ungdomstrinnet enn på videregående.

Les: Noe lavere fastrente hos Lånekassen

Det er likevel slik at mange ungdommer tar sikte på å ta høyere utdanning, spesielt jenter. Men det er samtidig færre nå enn for noen år siden som tror de vil ta utdanning på høyskole eller universitet.

Hovedfunnet fra Ungdata er likevel at det generelt sett står bra til med norsk ungdom, og at de aller fleste trives med det livet de lever. De er godt fornøyd med foreldrene sine, skolen de går på og lokalmiljøet.

Ungdommene lever også aktive liv, der de bruker tid på sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og det å være med venner.

Alt i alt viser rapporten at dagens unge fortsatt er skikkeligere enn tidligere ungdomsgenerasjoner.

Over en halv million ungdommer har deltatt i undersøkelsen Ungdata siden 2010. Årets rapport omfatter undersøkelser gjort på ungdomstrinnet i 412 kommuner i tillegg til Svalbard, og på de aller fleste videregående skoler i landet.